Riistakiintiöt metsästyskaudelle 22-23. Päätetty yleisessä kokouksessa 7.8. 2022

teeri, kana rauhoitettu 3
fasaani 1
pyy 3
peltopyy 1
metso ja koppelo 1 ukko, koppelo rauhoitettu
metsäjänis 2
rusakko ei kiintiötä
metsäkauris 2 yksilöä,  lue metsästyssääntö*


Metsästysajat  noudattavat riistakohtaisia valtion  anntamia metsästysaikoja.

 

*Metsäkauriin metsästys

Kaurissaaliista on ilmoitettava Oma Riistassa sekä seuran peurapäälikölle, jonka tulee olla tietoinen seuran alueella kaadettujen matsäkauriiden kokonaismäärästä. Kiintiö jäsentä kohden raukee seuruemetsästykseen osallistuttaessa. Kaurispukin kevätmetsästyksessä seuran kiintiö on yksi pukki.  

1.9.22-15.2.23.  Ajavaa koiraa saa käyttää 24.9. lukien. Koiran säkäkorkeus max.39 cm

Metsäkauriin metsästys ei edellytä riistakeskuksen pyyntilupaa. Seuran kiintiöksi hallitus esittää  kauriskiintiön jakoa seuraavasti:  kahdeksan vasaa, neljä nuppaa ja neljä sarvipäätä, yht 16 yksilöä. Jäsenen henkilökohtainen kiintiö on kaksi yksilöä.  Kiintiön lisäämisestä päättää hallitus tilanteen mukaan. 

Seuruejahdissa henkilökohtaisen kiintiön täyttyminen ei estä ampumista. Seuruejahdissa tulee olla päällikkö tai varapäällikkö, jonka vastuulla on jahdin asianmukainen ja vastuullinen jahtitapahtuma. Jahdista on ilmoitettava Whatsup- ryhmässä siten, että jahtiin halukkailla on siihen mahdollisuus osallistua. Ilmoittautuminen jahtiin tapahtuu kokoontumipaikalla, jossa jahtia johtava päällikkö toteaa osallistujan jahtikelpoisuuden. 

Saaliin saa pitää ensisijaisesti ampuja mutta saaliin jaosta voidaan sopia muutakin tapauskohtaisesti. Trofee kuuluu ampujalle.

Seuruejahdissa tulee käyttää väritykseltään asetuksen mukaisia varusteita (oranssi).

Luotiasetta ja metsästysjousta käyttävän tulee suorittaa vaadittu ampumakoe.

Saaliista pitää tehdä saman päivän aikana saalisilmoitus omariistassa ja seuran peurapäällikölle, jonka tulee olla tietoinen seuran kokonaiskiintiöstä. 

Valkohätäpeuran (valkohäntäkauris) metsästys 

Suomen Riistakeskuksen myöntämällä luvalla vahtimalla 1.9.- 23.9. jatkuen 24.9.22-15.2.23 saakka. Ajavaa koiraa (säkäkorkeus max.39 cm) saa käyttää loppuun saakka 

Norin metsästysseurassa valkohäntäpeuran metsästysmuodot ovat vahtimismetsästys ja seuruemetsästys.

Valkohäntäpeuran metsästysryhmään tulee ilmoittautua peura- ja hirvikokouksen yhteydessä.  

Vahtimismetsästyksessä jahtimiehen on aina ilmoitettava nimetylle jahtipäällikölle kyttäyspaikka merkkaamalla kyttäyspaikka whatsapp ryhmään, jolloin muutkin jahtimiehet saavat paikan tiedoksi. Mikäli vaihtaa paikkaa kesken kyttäyksen, tulee siitä edelleen ilmoittaa päällikölle. Näin pyritään varmistamaan turvallinen jahti. Tarvittaessa jahtipäällikkö ohjaa paikkojen valinnassa.

Seuruemetsästystä johtaa aina paikalla oleva, jahtikokouksessa nimetty päällikkö tai varapäällikkö. Jahtiin voi osallistua jahtikokouksessa etukäteen ilmoittautuneet henkilöt. 

Seuruemetsästyksessä tulee noudattaa metsästysasetuksen mukaisia määräyksiä vaatetuksen ja aseistuksen suhteen. Luotiasetta ja metsästysjousta käyttävän tulee suorittaa vaadittu ampumakoe. 

Mikäli onnistuu kaadossa, on siitä ilmoitettava omariistassa pyyntiluvan kautta. Kaataja merkkaa paikan sekä yksilön tiedot ja päällikkö hyväksyy merkinnän.

Saalis on henkilökohtainen, joten kaataja maksaa pyyntiluvan ja saa pitää saaliin.

 

Käsitelty johtokunnankokouksessa 25.7. 2022

- Seuraan kuulumaton voi hankkia pienpetoluvan seuramme alueelle metsästyskaudeksi kerrallaan 50 € hintaan.

 Päiväkortilla ( 15€/vrk ) metsästävän saalis luetaan isännän kiintiöön yllä mainittujen riistaeläinten osalta.

Rauhoitusalueet ovat Kotamäki ( kartta )hirvenmetsästystä lukuun ottamatta sekä Niileksenpalo ( kartta ) metsäkauriin osalta karttaan rajatulla alueella. Ajattaminen on sallittu.